Principii metodologice în evaluarea şi utilizarea probelor psihologice

Ioan Radu

Abstract


Inventarul testelor psihologice, precum şi ale altor mijloace de psihodiagnostic cuprinde în prezent instrumente de lucru de ordinul miilor. Totodată, numărul persoanelor care utilizează în activitatea lor profesională teste este destul de însemnat, formaţia lor psihologică fiind însă inegală, uneori redusă la minimum. De aici şi riscul improvizaţiei, al aplicării incorecte a probelor, al utilizării neştiinţifice, chiar a abuzului de teste în absenţa unei informaţii autentice despre valoarea şi limitele fiecărui instrument de lucru.

Keywords


Psihologie; Probe psihologice

References


Anastasi, A. (1982). Psychological testing. Londra: Mac Millan Comp.

Groot, D. (1962). Quelques reflexions sur les problemes de la psychometrie. Les problemes de la mesure en psychologie. Paris: P. U. F.

Kulcsar, T. (1978). Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Radu, I. (1974). Psihologie şcolară. Bucureşti: Editura ştiinţifică.

Smith,G.M. (1971). Ghid simplificat pentru psihologie şi pedagogie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică,

Standards for Educational and Psychological Tests, American Psychological Association, Inc. , 1974.

Strzalecki, A. (1973). Prediction of academic succes in arhitectural school as in preparatory study to become designer. Warsawa: Metodologia projektovania inzynierskiego.

Szomoskozi, Şt. (1997). Evaluarea potenţialului intelectual la elevi. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2014 Ioan RaduAsociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
Strada Grigore Moisil, nr. 42, sector 2, București, cod poștal 023796

Creative Commons License
This work by Psihologia Resurselor Umane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at pru.apio.ro.