File din istoria psihologiei muncii din România

Nicolae Jurcău, Marius Drugaş

Abstract


Istoria psihologiei muncii din România conţine un amestec de fapte obiective, înregistrate, dovedite, sub care se ascund însă, mai ales pentru evenimentele de după al doilea război mondial, informaţii mai puţin cunoscute, controversate sau ambigue. Controlul strict al informaţiilor în perioada anilor 1945-1989, încercările mai mult sau mai puţin reuşite de a minimaliza sau nega reuşitele unor personalităţi incomode, toate acestea fac ca munca de documentare să fie dificilă pentru cercetătorul care doreşte o imagine clară asupra acestei perioade. Informaţiile relevante sunt amestecate adesea cu fragmente de limbaj de lemn, iar unele informaţii care ne-am aştepta să fie foarte clare sunt de fapt ambigue.

            Acesta este motivul pentru care am structurat lucrarea noastră în două secţiuni. Prima este dedicată istoricului psihologiei muncii în România până în 1948, realizând o analiză separată a selecţiei şi orientării profesionale, psihotehnicii şi ergonomiei. Este, de asemenea, prezentată activitatea de cercetare desfăşurată de centrele universitare, precum şi câteva dintre lucrările cele mai cunoscute apărute în această perioadă. Pentru a da continuitate unor idei, am trecut însă, uneori, dincolo de 1948. Secţiunea se încheie cu o descriere scurtă a procesului „Marii finanţe”, considerat în lucrarea noastră punct de cotitură. Cea de-a doua parte analizează perioada de după 1950 şi este relativ mai scurtă.


References


Bejat, M. (1972). Geneza psihologiei ca ştiinţă experimentală în România. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Beniuc, M., Chircev, A., Pavelcu, V., & Roşca, A. (1981). Sinteze de psihologie contemporană. Psihologia muncii industriale. Bucureşti: Editura Republicii Socialiste România.

Berar, I., Jurcău, N., & Pitariu, N. (2006). Profesorul Alexandru Roşca şi cercetarea psihopedagogică departamentală. În I. Berar (coord.), Alexandru Roşca (1906-1996): omul, savantul, creatorul de şcoală (pp. 119-132). Bucureşti: Editura Academiei Române.

Bogathy, Z. (1975). Îndreptarul psihologului industrial. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Burloiu, P. (1977). Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura Lumina Lex.

Herseni, T. (coord.) (1969). Laboratorul uzinal. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Holban, I. (1970). Probleme de psihologia muncii. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Jurcău, N. (coord.) (2003). Psihologie inginerească (ed. a II-a). Cluj-Napoca: U.T. Pres.

Jurcău, N. (1980). Aptitudini profesionale. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

Manolescu, A. (1988). Managementul resurselor umane. Bucureşti: Editura RAI.

Petroman, P. (2002). Afirmarea psihologiei. Direcţii şi orientări în cadrul psihologiei explicite. Timişoara: Editura Eurostampa.

Pitariu, H. (1978). Psihologie industrială. Lecţii. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, uz intern.

Ralea, M., & Botez, C.I. (1958). Istoria psihologiei. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române.

Roşca, A. (red.) (1967). Psihologia muncii industriale. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Roşca, A., & Bejat, M. (1976). Istoria ştiinţelor în România. Psihologia. Bucureşti: Editura Academiei.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Nicolae Jurcău, Marius DrugaşAsociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
Strada Grigore Moisil, nr. 42, sector 2, București, cod poștal 023796

Creative Commons License
This work by Psihologia Resurselor Umane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at pru.apio.ro.