TENDINŢELE ACTUALE DIN PSIHOLOGIA RUSĂ

*** ***

References


Arhireeva T.V.(2005) Apariţia atitudinilor autocritice la copii de vârstă şcolară mică. Voprosî Psihologhii, 3, 29-37;

Asenova I.V. (2005) Dinamica ontogenetică a asimetriei funcţionale a creierului în percepţia verbală. Voprosî Psihologhii, 1, 100-110;

Asmolov A.G. Ţvetkov A.V.(2005) Rolul simbolurilor în formarea sferei emoţionale la copii de vârstă şcolară mică cu probleme de dezvoltare psihică. Voprosî Psihologhii,1, 19-28;

Boico O.V. (2005) Aspecte gender a sănătăţii psihice. Voprosî Psihologhii, 1, 110-115;

Borisova M.V. (2005) Determinanţii psihologici ai fenomenului de epuizare la pedagogi. Voprosî Psihologhii, 2, 96-104.

Bovina I.B. (2005), Reprezentări asupra sănătăţii şi bolii la tineri. Voprosî Psihologhii, 3, 90-97;

Camenscaia V.G., Zvereva S.V., Melinicova I.E.,(2005) Caracteristicile psihologice a copiilor din clasele mari în şcolile de masă şi în şcolile gimnaziale. Voprosî Psihologhii, 3, 38-52;

Cesnocova O.B., (2005) Abordarea de vârstă în cercetarea inteligenţei sociale la copii. Voprosî Psihologhii,6, 35-45.

Ciupricova N.I. (2005) Problema psihofiziologică şi elaborarea teoriei organizării de către encefalencef al proceselor psihice superioare ale fiinţei umane în lucrările lui E.I.Boiko şi a şcolii sale. Voprosî Psihologhii,2,68-84;

Cudreanţev T.V., Suharev A.V. (1985) influenţa particularităţilor caracterologice asupra dinamicii autodeterminării profesiinale. Voprosî Psihologhii , 1, 86-94;

Dubrovina I.V. (2005) Despre predarea psihologiei în şcoală. Voprosî Psihologhii,6, 46-54;

Dubrovina I.V. (2005) Problema socializării umane. Voprosî Psihologhii,3,142-143;

Duboviţcaia T.D.(2005) Problema diagnosticării motivaţiei de învăţare. Voprosî Psihologhii 1, 73-78;

Egorov A.S., Gavrilov V.S. (1985) perfecţionarea orientării psre profesii şi alegerii profesiei celor tineri care au profesii de muncitori. Voprosî Psihologhii ,1, 81-86;

Gordeeva O.V., Finicova G.N., (2005) Introspecţia analitică şi deprivarea senzorială pe timp scurt ca metode de schimbare a stării conşiinţei. Voprosî Psihologhii,6,72-81;

Guseliţeva M.S., (2005) Psihologia culturală şi metodologia ştiinţelor umaniste. Voprosî Psihologhii ,5,3-18;

Guseliţeva M.S., (2005) Tipuri de orientări metodologice în psihologie. Voprosî Psihologhii,6, 98-103;

Holmogorova A.B., Volicova S.V., Polcunova E.V., (2005) Factori de familie a depresiei. Voprosî Psihologhii, 6, 63-71;

Huhlaev O.E., (2005) Psihologia supraveţuirii în contextual tipologiei istorico-culturale. Voprosî Psihologhii,5, 19-27;

Ianovskii M.I., (2005) Atenţia ca un criteriu de evaluare a stării conştiinţei. Voprosî Psihologhii,6, 91-97;

Iasiucova L.A. (1990) Legătura caracteristicilor psihologice individuale în structura abilităţilor profesionale. Voprosî Psihologhii, 5, 72-81;

Iogolevici N.I. (2005) Particularităţi de individualitate la studenţii de la menegement. Voprosî Psihologhii, 3, 97-107;

Iurevici A.V. (2005) Integrarea Psihologiei: Realitate sau Utopie. Voprosî Psihologhii, 3, 16-28 ;

Iurevici A.V. (2005)Tradiţii de interpretare şi parametri ale dezvoltării a psihologiei. Voprosî Psihologhii,5,119-130;

V.A.Ivannicov (2005). Sarcinile psihologiei practice în serviciul ajutorării copiilor. Voprosî Psihologhii ,1, 51-55;

Kiseleva Ia (2005).Revoluţia cognitivă din punct de vedere istoric (DJ.A.Miller) . Voprosî Psihologhii,6, 104-109;

Kravţova M.M., (2005) O analiză comparativă a judecăţilor morale la copii de vârstă şcolară mică. Voprosî Psihologhii,5, 27-36;

Kriceveţ A.N. (2005) Condiţii interne de dezvoltare şi problema psihofizică. Voprosî Psihologhii, 1, 3-17;

Mandricova E. Iu. (2005) Particularităţile timpului psihologic al celor ce nu sunt angajaţi în câmpul muncii. Voprosî Psihologhii,6, 54-62;

Maşin V.A., M.N. Maşina (2005) O procedură de selecţie profesională a operatorilor de producerea a tehnologiei înalte. Voprosî Psihologhii, 3, 52-56;

Medinţev V.A., (2005) Modelararea dialogului a interacţiunilor psihologice. Voprosî Psihologhii,5,50-56;

Miniurova S.A. (2005) Reprezentarea relaţiilor gender în cazul femeilor cu statut social diferit. Voprosî Psihologhii,5, 57-65;

Mkrtcian G.M., Ciricova A.E.,(1986) Despre orientarea profesională a elevilor din clasele mari. Voprosî Psihologhii,3, 91-98;

Mosunova L.A.(2005) Citirea literaturii artisitice ca un proces de dezvoltarea înţelegerii semantice. Voprosî Psihologhii,5, 66-74.

A.V.Narîşkin (2005) Construireaa imaginii omului şi corelaţia înţelegerii „semnului” – „simbolului” şi „semnificaţia” – „idee” , Voprosî Psihologhii ,1, 88-99;

Nazaretean A.P., (2005) Violenţă şi toleranţă. O perspectivă antropologică. Voprosî Psihologhii,5, 37-50;

Nepomniaşiaia N.I. (2005) O abordare a personalităţii de ansamblu în cunoaşterea umană. Voprosî Psihologhii,1,116-125;

Obuhova L.F. Korepanova I.A. (2005) Zona proximă de dezvoltare: modelul câmp – timp. Voprosî Psihologhii,6 ,13-26;

Odinţov V.F. (2005). Orientarea tineretului rural spre viitor ca factro dee stabilitate societăţii. Voprosî Psihologhii, 3, 84-90;

Orlov I.K. (2005) Formarea experienţei intuitive în manevrarea cu sistemele necunoscute. Voprosî Psihologhii, 3, 57- 70;

Pahalian V.Ă. (2005) Psihologia practică a învăţământului în Rusia: fără paradoxuri. Voprosî Psihologhii,5,75-83;

Pasternak N.A.(2005). Aptutudinea de a acţiona « raţional » ca o condiţie de autopercepţie. Voprosî Psihologhii, 1, 38-44;

Petrova N.I.(2005) Dinamica autoactualizării la studenţii de la profiluri artistice. Voprosî Psihologhii, 1, 45-50;

Ratanova T.A., Ciupricova N.I. (2004) Timpul de reacţie ca indicator al abilităţii discriminative a encefalului, intelectului şi aptitudini speciale. Psihologia proceselor cognitive superioare,C, 33-56 ;

Siderencov A.V. (2005) Analiza cercetărilor grupurilor mici în psihologia naţională după publicaţiile din jurnale „ Voprosî Psihologhii, 2, 58-67;

Siderencov A.V. (2005) Starea psihologiei grupurilor mici peste hotare : tendinţă şi deezvoltarea problemei. Voprosî Psihologhii,6,120-130;

Simerniţkaia Ă.G. (1985) Enecefalul uman şi procesele psihice în ontogeneză. Moscova;

Socolov E.N. (2004) Noi tendinţe de dezvoltare în psihologie. Voprosî Psihologhii,5,87-89;

Smirnov S.D.(2004) Pluralismul metodologic şi obiectul psihologiei. Obiectul psihologiei 276-291 ;

Smirnova E.O. Koşcarova T.A., (2005) Analiza psihologică a plângerilor materne. Voprosî Psihologhii,6, 26- 35;

Sobkin V.S., Abrosimova Z.B., Adamciuc D.V., Baranova E.V., (2005) Particularităţi de vârstă şi gender în ceea ce priveşte atitudinea faţă de sport. Voprosî Psihologhii,2, 85-96;

Stepanova M.A., (2005) Trecutul şi prezentul în psihologie. Voprosî Psihologhii,2, 34-58;

Şeglova T.M. (1986) Dinamica orientării profesionale-pedagogice a studenţilor. Voprosî Psihologhii, 3, 73-76;

Ştroo V.A, A.A. Melanina (2005) Relaţiile referenţiale în grup ca şi factor al schimbării organizaţionale. Voprosî Psihologhii, 3, 70-83;

Suharev a.V., Buhareva S.L., (2005) Particularităţi ale identităţii etnice la adolescenţi în centrele orientate etnic. Voprosî Psihologhii,6, 82-90.

Volcova T.N. (2005) Problemele sociale şi psihologice ale bătrâneţii. Voprosî Psihologhii, 2, 118-126.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Informaţii InformaţiiAsociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
Strada Grigore Moisil, nr. 42, sector 2, București, cod poștal 023796

Creative Commons License
This work by Psihologia Resurselor Umane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at pru.apio.ro.