MLQ (Chestionarul Multifactorial de Leadership). Date preliminare pentru România

Dragoş Iliescu, Rareş Mocanu, Felicia Beldean

Abstract


Chestionarul Multifactorial de Leadership (MLQ), în versiunea sa cea mai recentă (Forma 5X) este un instrument complex, dezvoltat atât cu scopul de a oferi o dimensiune clară a componentelor transformaţionale, tranzacţionale şi celor de tip pasiv/evitant ale leadershipului, cât şi pentru a oferi un profil cât mai complet al performanţelor unui candidat şi al potenţialului său de leadership. MLQ este unul din instrumentele de leadership cel mai des folosite în cadrul cercetărilor de teren şi de laborator, fiind un instrument adecvat şi foarte util în activităţi de selecţie, transfer, promovare, dezvoltare şi consiliere individuală, de grup sau organizaţională. Numeroase forme ale MLQ au fost folosite în peste 30 de ţări în organizaţii industriale, spitale, instituţii religioase, organizaţii militare, agenţii guvernamentale, facultăţi, şcoli primare şi gimnaziale. S-a demonstrat că MLQ este la fel de eficient, indiferent dacă leaderul este evaluat de superiori direcţi, colegi, subordonaţi direcţi sau colaboratori (inclusiv clienţi). Un avantaj marcant al MLQ îl constituie faptul că poate fi administrat în forma 360°, pentru acest chestionar, existând forme paralele de auto-evaluare şi de hetero-evaluare.

În România, adaptarea MLQ a început în anul 2005. Prezentul studiu este o pilotare a chestionarului în forma sa de auto-evaluare, pe un eşantion pilot de 229 de participanţi, cu funcţii de conducere, plasaţi la nivel mediu şi de top în corporaţii din Bucureşti. Sunt prezentate, comparativ cu aceleaşi statistici raportate de autori pe eşantioane din SUA, indicii statistici primari, caracteristicile de fidelitate ale scalelor, corelaţiile interscale şi analiza factorială a itemilor testului. Rezultatele acestei pilotări şi cercetări preliminarii sunt încurajatoare, semnalând, în ciuda necesităţii clare de efort suplimentar dedicat adaptării finale a chestionarului în România, faptul că traducerea şi adaptarea MLQ este până la acest moment un succes.


Keywords


leadership transformaţional, leadership tranzacţional, Chestionarul Multifactorial de Leadership, MLQ

References


Antonakis, J., Avolio, B.J., & Sivasubramaniam, N. (2003). Context and leadership: An examination of the nine full-range leadership theory using the multifactor leadership questionnaire. Leadership Quarterly, 14, 261-295.

Atwater, D.C, & Bass, B.M. (1994). Transformational leadership in teams. In B. M. Bass & B. J. Avolio (Eds. ), Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Avolio, B.J. (2004). Leadership Development in Balance. Made/Born. NJ: Erlbaum.

Avolio, B.J., & Bass, B.M. (1995). Individual consideration viewed at multiple levels of analysis: A multi-level framework for examining the diffusion of transformational leadership. Leadership Quarterly, 6, 199-218.

Avolio, B.J., & Bass, B.M. (1998). You can drag a horse to water, but you can’t make it drink except when it's thirsty. Journal of Leadership Studies, 5, 1-17.

Avolio, B.J., Bass, B.M., & Jung, D. (1996). Construct validation of the multifactor leadership questionnaire MLQ-Form 5X (CLS Report 96-1). Binghamton: State University of New York, Center for Leadership Studies.

Avolio, B.J., Bass, B.M., & Yammarino, F.J. (1991). Identifying common methods variance with data collected from a single source: An unresolved sticky issue. Journal of Management, 173, 571-587.

Avolio, B.J., & Yammarino, F.J. (2003). Transformational and charismatic leadership: The road ahead. Oxford: Elsevier Press.

Bass, B.M. (1985a). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Bass, B.M. (1985b). Leadership: Good, better, best. Organizational Dynamics, 13, 26-41.

Bass, B.M. (1998). Transformational leadership: Military and civilian impact. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1990a). Training and development of transformational leadership for individual, team, and organizational development. In R. W. Woodman & W. A. Passmore (Eds), Research in organizational change and development. Greenwich, CT: JAI Press.

Bass, B M., & Avolio, B.J. (1990b). Transformational leadership development: Manual forthe multifector leadership questionnaire. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1993a). Transformational leadership: A response to critiques. In M. M. Chemers & R. Ayman (Eds), Leadership theory and research: Perspectives and directions (pp. 49-80). New York: Academic Press.

Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1993b). Transformational leadership and organizational culture. Public Administration Quarterly, 17, 112-122.

Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1999). Manual forthe MultifactorLeadership Questionnaire (Form SX). Mind Garden, Inc.

Bennis, W.G., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper and Row.

Bennis, W., Parikh, J., & Lessem, R. (1994). Beyond leadership: Balancing economics, ethics, and ecology. Oxford, UK: Blackwell Business.

Boyd, J.T.Jr. (1988). Leadership extraordinary: A cross national military perspective on transactional versus transformational leadership. Doctoral dissertation, Nova University, Fort Lauderdale, FL.

Bycio, P., Hackett, R.D., & Allen, J.S. (1995). Further assessments of Bass' conceptualization of transactional and transformational leadership. Journal of Applied Psychology, 80, 468-478.

Carless, S. (1998). Gender differences in transformational leadership: An examination of superior, leader, and subordinate perspectives. Sex Roles: A Journal of Research, 11 (39), 887-902.

Cascio, W. F. (1995a). Guide to responsible structuring. U. S. Department of Labor, Washington, D. C.

Conger, J.A., & Kanungo, R.A. (1987). Towards a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of Management Review, 12, 637-647.

Conger, J.A., & Kanungo, R.N. (1988). Behavioral dimensions of charismatic leadership. In J. A. Conger & R. N. Kanungo (Eds. ), Charismatic leadership: The elusive factor in organizational effectiveness (pp. 78-97). San Francisco: Jossey-Bass.

Conger, J.A. & Kanungo, R.A. (1998) Charismatic leadership in organizations. Thousand Oaks: Sage.

Conger, J.A., & Kanungo, R.A. (1987). Towards a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of Management Review, 12, 637-647.

Crookal, P. (1989). Management of inmates: A field test of transformational and situational leadership. Doctoral dissertation, University of Western Ontario.

Deluga, R.J. (1988). The relationship of transformational and transactional leadership with employee influencing strategies. Group and Organization Studies, 13, 456-467.

Den Hartog, D.N. (1997). Inspirational leadership. Academisch Profschrift, Free University of Amsterdam, Amsterdam, Holland.

Downton, J.V. (1973). Rebel leadership: Commitment and charisma in a revolutionary process. New York: Free Press.

Fomell, C. (1982). A second generation of multivariate analysis: An overview. In C. Fomell (Ed.). A second generation of multivariate analysis, vol: 1 (1-21). New York, NY: Praeger.

Fomell, C, & Bookstein, F. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to Consumer Exit-voice theory. Journal of Marketing Research, 19, 440-452.

Fomell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18, 39-50.

Hater, J.J., & Bass, B.M. (1988). Superiors' evaluations and subordinates perceptions of transformational and transactional leadership. Journal of Applied Psychology, 73, 695-702.

House, R.J., Spangler, W.D., & Woycke, J. (1991). Personality and charisma in the U. S.

presidency: A psychological theory of leadership effectiveness. Administrative Science Quarterly, 36, 364-396.

Howell, J.M., & Avolio, B.J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and support for innovation: Key predictors of consolidated business business-unit performance. Journal of Applied Psychology, 78. 891-902.

Howell, J.M., & House, R.I. (1993). Socialized and personalized charisma. London, Ontario: University of Western Ontario, Western Business School.

House, R.J. (1977). A 1976 theory of charismatic leadership. In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.), Leadership: The cutting edge. Carbondale: Southern Illinois University Press.

House, R.J., & Podsakoff, P.M. (1994). Leadership effectiveness and future research direction. In Greenburg (Ed. ), Organizational behavior: The state of the science. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates.

Hunt, J. (1991). Leadership: A new synthesis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Koh, W.L. (1990). An empirical validation of the theory of transformational leadership in secondary schools in Singapore. Doctoral dissertation, University of Oregon, Eugene, OR.

Koh, W., Terborg, J.R. & Steers, R.M. (1991, August). The impact of transformational leadership on organizational commitment, organizational citizenship behavior, teacher satisfaction and student performance in Singapore. Paper presented to the Academy of Management, Miami Beach, FL

Kotter, J.P. (1990). A force for change: How leadership differs from management. San Francisco: Jossey-Bass.

Kouzes, J.M., & Posner, B.Z. (1987). The leadership challenge: How to get extraordinary things done in organizations. San Francisco: Jossey-Bass.

Shamir, B. (1990). Calculation, value, and identities: Collectivistic work motivation. Human Relations, 43, 313-332.

Smith, P.B., & Peterson, M.F. (1988). Leadership, organizations, and culture. New York: Sage Publications.

Tichy, N., & Devanna, F. (1986). Transformational leadership. New York: Wiley.

Waldman, D.A, & Bass, B.M. (1986). Adding to leader and follower transactions: The augmenting effect of transformational leadership (Working Paper No. 86-109). Binghamton: State University of New York, School of Management.

Yammarino, F.J., & Bass, B.M. (1990a). Long term forecasting of transformational leadership and its effects among naval officers: Some preliminary findings. In K. E. Clarke & M. B. Clarke (Eds. ), Measures of leadership. West Orange, NJ: Leadership Library of America.

Yammarino, F.J., & Bass, B.M. (1990b). Transformational leadership and multiple levels of analysis. Human Relations, 43, 975-995.

Yukl, G. (1994). Leadership in Organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Yukl, G. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic leadership theories. Leadership Quarterly, 10, 285-30.

Zaleznik, A. (1977). Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review, 54, 67-78.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Dragoş Iliescu, Rareş Mocanu, Felicia BeldeanAsociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
Strada Grigore Moisil, nr. 42, sector 2, București, cod poștal 023796

Creative Commons License
This work by Psihologia Resurselor Umane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at pru.apio.ro.