Referinţele şi Scrisoarea de motivaţie

Zsolt Szentgyörgy

Abstract


Referinţele reprezintă o modalitate folosită cu ocazia selecţiei profesionale pentru a culege informaţii despre candidaţi de la persoanele care îi cunosc: colegi de muncă, patroni, şefi ierarhici, profesori, prieteni. Pornindu-se de la ideea că performanţa viitoare, poate fi prezisă pe baza performanţelor din activităţile trecute, se face apel la referinţe pentru a se cunoaşte experienţa şi realizările în muncă ale candidaţilor. Referinţele pot fi date:
• printr-o scrisoare de recomandare,
• la telefon
• cu ocazia unei întâlniri cu cel care se ocupă de efectuarea selecţiei.


Keywords


Psihologie; Managementul Resurselor Umane

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2014 Zsolt SzentgyörgyAsociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
Strada Grigore Moisil, nr. 42, sector 2, București, cod poștal 023796

Creative Commons License
This work by Psihologia Resurselor Umane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at pru.apio.ro.