Inteligenţa emoţională determinantă a succesului managerial

Cătălina Ciuce

Abstract


Articolul de faţă îşi propune să prezinte conceptul de inteligenţă emoţională. În acelaşi timp, scopul acestuia este şi de a sublinia cât sunt de necesare abilităţile pe care acest concept le presupune şi mai ales rolul major, determinant chiar, pe care inteligenţa emoţională îl joacă în obţinerea succesului profesional în cele mai diverse domenii, cu precădere în cel managerial.

Keywords


Inteligență emoțională; Management

References


Abraham, R. (1999, May). Emotional Intelligence in Organizations: A Conceptualization. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 125, 209-219.

Baron, R. A. (1990). Countering the Effects of Distructive Criticism: The Relative Efficacy of Four Interventions. Journal of Applied Psychology, 75, 235-245.

Cooper, R. K. (1997, December). Applying Emotional Intellingence in the Workplace.Training & Development, 31-38.

Farnham, A. (1996, January 15). Are You Smart Enough To Keep Your Job?. Fortune, 133, 34-36.

Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books.

Goleman, D. (1998). Working With Emotilonal Intelligence. New York: Bantam Books.

Goleman, D. (1998). Emotions and Work. Harvard Bussiness Review, 1, 93-102.

Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche

Roco, M. (2001). Creativitatea şi inteligenţa emoţională. Iaşi: Editura Polirom

Salovey P., Mayer J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

Tesser, A. (1986). Some Effects of Self-evaluation Maintenance on Cognition and Action. In R. M. Sorrentino & E.T. Higgins (Eds.), The Handbook of Motivation and Cognition (p. 1-31). Hillsdale, NJ: Erlbaum.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2014 Cătălina CiuceAsociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
Strada Grigore Moisil, nr. 42, sector 2, București, cod poștal 023796

Creative Commons License
This work by Psihologia Resurselor Umane is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at pru.apio.ro.